Ik ondersteun nu ruim 20 jaar bestuurders en directeuren in zorg en overheid en heb een grote toepasbare kennis en kunde van project- en programmamanagement en besluitvormingstrajecten. Als projectleider, secretaris en beleidsadviseur heb ik ervaring  met onderwerpen van grote diversiteit. Als schrijver van verhalen bekijk ik met  verwondering en oprechte nieuwsgierigheid zaken van alle kanten en ga op zoek naar de essentie. Wat wil ik vertellen? Dezelfde wijze van analyse gebruik ik ook bij kijken naar organisatievraagstukken. Ik maak snel en met plezier verbinding en ga uit van de kracht die aanwezig is in de organisatie om projecten en plannen vorm te geven.

Roos is een professional ¨pur sang¨. Op het gebied van visie- en conceptontwikkeling voor de kwetsbare doelgroep van Stichting Sint Jacob heeft Roos een grote bijdrage geleverd aan de zorg- en dienstverlening die nu geboden wordt. […] heeft Roos gedaan met een enorme gedrevenheid en bevlogenheid voor innovaties en de echte behoeften van kwetsbare ouderen. Roos is daarin uitermate getalenteerd om de input van zorgprofessionals ¨op te halen¨ en op een juiste wijze te vertalen. Roos luistert echt, zonder concessies te doen aan ambitie of kwaliteit en waarborgt draagvlak zonder tempo te verliezen of budget te overschrijden.

Daan van Duin, Secretaris Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob